Отговорен добив

 

Горди сме да кажем, че кафето ни е добито по отговорен начин. Работим за създаването на по-добро бъдеще, където фермерите преуспяват, а природата процъфтява. ​

Като част от програмата на JDE Peet's Common Grounds ние се стремим да оказваме положително влияние върху нашата планета, нейните хора и бъдещето на кафето.

 

 

Отговорен добив

За всички L’OR продукти, на чиито опаковки стои логото Responsible Sourcing (отговорен добив), съответният обем кафе е закупен от индустрия, разпозната от програмата за отговорен добив. ​

За повече подробности и за да научите повече за отговорния добив на кафето, посетете и https://www.jdepeets.com/sustainability.

Какво означава отговорен добив?

Отговорният добив означава, че зеленото кафе, което купуваме, се произвежда като се следват разпознатите от индустрията принципи, адресиращи техния ефект върху обществото и околната среда.

Как добиваме кафе по отговорен начин?

Продължаваме да се ангажираме с фермерите и ситуациите в районите, от които купуваме кафе, за да разберем предизвикателствата и активно да адресираме проблемите с цел да направим така, че всяка чаша кафе да допринася към създаването на по-добро бъдеще. Заедно с нашите партньори подкрепяме фермерски програми, представящи богатото разнообразие на различен кафе произход и условия на производство по целия свет. Подпомагаме малки фермери в тяхното пътуване към устойчиви практики чрез фермерски инициативи и подкрепа от трети страни.

 

Common Groundslogo-common-grounds-crema@2x.png

Програмата за устойчивост на JDE Peet Common Grounds въплъщава амбицията ни да окажем положително влияние върху хората, нашата планета и бъдещето на кафето. ​
Полагаме съзнателни усилия да направим така, че всяка чаша кафе води до по-добро бъдеще. От фермерите до потребителите, ние ръководим инклузивна и насочена към възстановяване екосистема, подхранвана от любовта ни към кафето. Common Grounds се състои от три основни стълба: Responsible Sourcing (отговорен добив), Minimising Footprint (минимизиране на отпечатъка)​
и Connecting People (свързване на хората), които комбинират цялата ни работа, насочена към устойчиво в една програма. Устойчивостта е пътуване, което непрекъснато се развива, а ние продължаваме да оценяваме влиянието на нашите дейности и да се адаптираме, за да гарантираме, че винаги работим за подобряването на влиянието си върху хората и планетата. ​

Кликнете тук, за да научите повече за нашата програма.