ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

В СИЛА ОТ 01-08-2022 Г.

 

Благодарим Ви, че посетихте нашия уебсайт.  Jacobs Douwe Egberts („JDE“) се ангажира да защитава поверителността на данните на посетителите на нашия уебсайт. Молим Ви да прочетете внимателно политиката по-долу.  

 

JDE (Jacobs Douwe Egberts BG EOOD, Mladost 4 district, Business Park Sofia No 1, building 12, ent. A, floor 3, Sofia, Bulgaria) („НИЕ“) с марки (Jacobs, Nova Brasilia, LOR, Illy, Senseo) e Администраторът на Вашата лична информация, което означава, че ние носим отговорност за това как и защо се обработва тази информация. „Ние“, „Нас“, „Наши“ и „JDE“, независимо дали започват с главна буква или не, означава JDE от свое име и от името на съответните дъщерни компании и свързани лица, действащи под марката JDE и всяко от техните съответни длъжностни лица, директори, съдружници, служители, агенти, представители, правоприемници и приобретатели. 

В Политиката за поверителност се описва как и защо събираме, съхраняваме, обработваме и споделяме Вашите лични данни. Тя е приложима към цялата лична информация, която събираме за Вас на нашия уебсайт, когато посещавате офисите на нашата компания и се свързвате с нас (включително чрез службата за обслужване на клиенти, платформи на социални медии и други средства) или взаимодействате по друг начин с нас. 

В Политиката за поверителност се съдържат позовавания на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) на ЕС и поради това в нея може да има препратки, които не са приложими към Вашата конкретна страна или юрисдикция. Когато във вашето национално право съществуват съответстващи разпоредби, те могат да бъдат възприети за целите на настоящата Политика за поверителност.  

Освен това е възможно някои юрисдикции да забраняват или ограничават събирането, използването или обмена на конкретни категории лични данни; съответно Политиката за поверителност, описваща нашите практики, може да бъде ограничена от подобни закони и/или доизяснена чрез специфични за страните раздели, приложими към Вас в нейните рамки. 

Възможно е впоследствие да внасяме промени в Политиката за поверителност. Моля, преглеждайте редовно Политиката за поверителност за актуална информация относно дейностите ни по обработването. 

 

Съдържание 

 1. Събиране и използване на Вашите лични данни
 2. Как обменяме и разкриваме лични данни
 3. Реклама и маркетинг
 4. Срокове за съхранение
 5. Бисквитки
 6. Вградени видеоклипове
 7. Код за сигурност Captcha
 8. Обработване на данни от социални медии
 9. Сигурност на данните
 10. Вашите права като субекти на данни
 11. Координати за връзка с нашето длъжностно лице по защита на данните

 

1. Събиране и използване на Вашите лични данни 

В следващия раздел ще намерите информация за това как събираме личните Ви данни, за какви цели ги обработваме, на какво законно основание правим това и колко дълго ги съхраняваме.  

Законно основание за обработване на данните Ви е налице, когато е приложимо едно или повече от следните условия:  

 • Съгласие: Дали сте ни съгласието си да използваме Вашата информация, като можете да оттеглите това съгласие по всяко време, член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.
 • Договор: Сключили сте/предстои да сключите договор с нас и Вашата информация е необходима, за да Ви предоставим заявените продукти или услуги, член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.
 • Законово задължение: Може да сме задължени да обработим Вашата информация, за да изпълним някои законови задължения, като например отчетност във връзка с данъчното облагане и заетостта, член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД.
 • Легитимен интерес: Можем да използваме Вашата информация за целите на наши – или на трета страна – легитимни интереси. Това става само в случаи, когато според нас начинът, по който използваме личните Ви данни, не засяга сериозно неприкосновеността на личния Ви живот, когато може да очаквате подобно обработване или когато има неоспорима причина за това, член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. 

 

За Професионалните клиенти на JDE вижте по-долу таблицата „Обработване на професионални данни от JDE“ за допълнителна информация относно това как обработваме Вашите данни 

 

Как събираме данните

Какви данни се събират

Използване и правно основание

Заличаване на данните

Когато посещавате нашия уебсайт 

Събираме данни за Вашия браузър, операционна система, файл за регистрация на грешки и друга подобна информация относно посещението Ви на нашия уебсайт, като:   

- дата и час на запитването, 

- обем на предадените данни, 

- статус на достъпа (съдържание е прехвърлено, съдържание не е намерено), 

- препращащата връзка, която показва от коя страница сте достигнали до нашата, 

- съкратен IP адрес (за да не се допусне създаване на лична препратка)  

 

Посочените по-горе регистрационни данни се оценяват само анонимно. 

 

Може да събираме и допълнителна информация (включително върху кои връзки щраквате, кои страници или съдържание преглеждате и за колко време и друга подобна статистика за Вашите взаимодействия) от бисквитки, тракери, уеб маяци и други уникални идентификатори.  

 

Нашият банер за бисквитки Ви позволява да решите дали можем да събираме такива данни.  Моля, прегледайте нашия раздел относно бисквитките, където ще намерите повече информация за това как използваме бисквитки, тракери и други подобни технологии.  

Данните се използват за запаметяване на Вашите предпочитания за уебсайтове, език и избор на бисквитки.  Те също така улесняват ползването на сайта и ни помагат да предоставяме персонализирани реклами според Вашите предпочитания. 

 

Правното основание е легитимният ни интерес да подобряваме нашите услуги или Вашето съгласие, когато се изисква.    

Срокът за съхранение на данните от Вашите бисквитки може да е различен в зависимост от вида на използваната бисквитка. За повече информация вижте нашия раздел за бисквитките в раздел 5 по-долу.    

Когато се регистрирате/създавате акаунт в нашия онлайн магазин  

Ако регистрирате акаунт в нашия онлайн магазин, ние обработваме регистрационните данни за Вашия акаунт както са подадени в процеса на регистрация.   

 

Ако при това събираме допълнителни данни, те ще бъдат отбелязани като такива по избор и обработването им ще се основава на Вашето съгласие, както е посочено в член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. 

Данните се използват за изпълнението на договора, както се изисква от член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД. 

Можете да закриете Вашия акаунт по всяко време чрез „Моят акаунт“ в съответния онлайн магазин или като се свържете с отдела за обслужване на клиенти на някой от уебсайтовете на JDE.    

 

Правното основание е Вашето съгласие, което можете да оттеглите по всяко време. 

Данните за Вашия акаунт се съхраняват, докато не го закриете чрез „Моят акаунт“ или отдела за обслужване на клиенти. Акаунтите в онлайн магазини се закриват автоматично след 5 години, ако липсва влизане в тях и не се правят поръчки. 

Когато правите покупка от нашия онлайн магазин 

Ние събираме информацията за Вашата покупка, например име, електронен адрес, адрес за фактуриране и доставка и начин на плащане.  

 

Когато получаваме Вашия електронен адрес във връзка с продажба/преговори за продажба на продукт или услуга, може да използваме същия за директен маркетинг на подобни наши стоки или услуги, освен ако сте възразили срещу обработването. Можете лесно да възразите срещу това обработване в момента на събиране на данните и чрез връзката за отписване, която присъства във всеки маркетингов имейл. 

Тези данни се използват за обработване на Вашата поръчка съгласно договора за покупка. 

 

Правното основание е договорът с нас и тъй като Вашата информация е необходима, за да Ви предоставим заявените продукти и услуги, както е описано в член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.  

 

Правното основание за обработването на данните е нашият легитимен интерес да бъдем в състояние да насърчаваме продажбата на нашите стоки или услуги в съответствие с член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.  

Заличаване на данните: Събраните данни ще бъдат съхранявани до 10 години след последната покупка ИЛИ съгласно местните изисквания за съхранението. 

Когато се абонирате за нашите информационни бюлетини или други маркетингови съобщения 

Ние събираме Вашите имена, електронни адреси и маркетингови предпочитания (ако е приложимо).  

 

Може да поискаме от Вас да приемете допълнително проследяване на информационните бюлетини, което ще ни позволи да разпознаваме кога отваряте бюлетина, като щраквате върху конкретна връзка в него.  

В допълнение към гореспоменатите данни, ние събираме още Вашия пълен IP адрес в момента на регистрация или потвърждение на бюлетина, както и копие от изпратеното от нас съобщение за потвърждение.  

Те се използват за доставка на информационните бюлетини на JDE и за да Ви информираме за оферти, продукти, събития и проучвания по електронна поща и платформи на социални медии. 

Правното основание е Вашето съгласие, което можете да оттеглите по всяко време чрез Центъра за предпочитания (Preference Center) или връзката за отписване, която присъства във всеки имейл. 

 

При необходимост използваме тези данни като доказателство за Вашата регистрация за бюлетина.  

 

Правното основание за обработването на данните е нашият легитимен интерес да можем да се отчитаме, че бюлетинът се доставя законосъобразно, в съответствие с член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. 

 

За повече информация относно обработването от наша страна с цел маркетинг и реклама вижте раздел 3. 

Вашите данни и съгласие се съхраняват, докато оттеглите съгласието си. Вашите данни ще бъдат заличени автоматично, ако няма взаимодействие с клиента в продължение на 24 месеца.  *Взаимодействието с клиента включва подаване на поръчка, щракване върху/отваряне на имейл от JDE 

Когато посещавате нашите офиси 

Събираме пълното Ви име, бизнес информация и други данни относно Вашето посещение 

Използваме ги, за да водим запис за нашите посетители и за подобряване на безопасността и сигурността на нашите сътрудници и помещения.  

 

Правното основание е нашият легитимен интерес да осигурим безопасността на нашите сътрудници и помещения.   

Данните Ви ще бъдат съхранявани съгласно местните изисквания относно съхранението им. За повече информация се свържете със съответната местна компания от JDE или нашето длъжностно лице по защита на данните (ДЛЗД).  

Когато се свързвате с нас (чрез отдела за обслужване на клиенти, електронна поща, платформи за социални медии или с други средства)  

Събираме Вашите имена, електронния адрес, информация за акаунта и друга информация, необходима за обработване на Вашето искане.  

 

Ако се свързвате с нас по телефона, може също да събираме записи на разговора с Вас, за което ще бъдете уведомени, с възможност да възразите.  

Данните се използват за отговор за исканията Ви в рамките на обслужването на клиентите. Ако разговорите се записват, данните се използват с цел обучение и обслужване на клиентите.   

 

Правното основание е легитимният ни интерес да подобряваме обслужването на клиентите и да обучаваме нашите служители или Вашето съгласие, когато се изисква.    

 

Когато се свързвате с нас във връзка с услуга или запитване за (преди) договор, данните Ви също ще се съхраняват в нашата система за Управление на връзките с клиентите. Правното основание е това, че обработването на данните Ви е необходимо, за да Ви предоставим заявените продукти и услуги, както е посочено в член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.  

Личните данни, обработвани от службата за обслужване на клиенти, се заличават 6 месеца след приключването на случая, за който са събрани.  

 

Заличаваме данните Ви веднага след като престанат да бъдат необходими за по-нататъшна връзка или за договорните отношения с Вас и законовите задължения за съхранението им бъдат изпълнени. 

Когато се включвате в нашата Програма за лоялни клиенти 

Събираме Вашето потребителско име, информация за влизане и друга информация, която доброволно решите да споделите на страниците на програмата.  

Тези данни се използват, за да Ви предоставяме заявените услуги по програмата за лоялни клиенти.  

 

Правното основание е Вашето съгласие, което можете да оттеглите по всяко време. 

Данните от програмата за лоялни клиенти се съхраняват, докато акаунтът Ви не бъде закрит.  За закриване на Вашия акаунт се свържете със службата за обслужване на клиенти. Вашият акаунт в D.E Loyalty ще бъде закрит, ако нямате повече точки в него и ако не сте влизали в акаунта си през последните 5 години.  Вашият акаунт в Maison du Café ще бъде закрит, ако не сте влизали в него от 1 година.     

Когато участвате в нашите проучвания, въпросници, състезания, томболи и изпращате мнения за продукти или услуги. 

Събираме Вашите имена, името на компанията (ако е приложимо), електронни адреси и друга информация, която доброволно ни предоставяте.  

Когато събираме тези данни за реклама на нашите продукти или услуги, правното основание за обработването е Вашето съгласие, което можете да оттеглите по всяко време. 

Срокът за съхранение може да е различен в зависимост от вида на участието Ви. За повече информация прочетете официалните съобщения или данни за съответното състезание/промоция.  

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ДАННИ ОТ JDE 

Как събираме данните

Какви данни се събират

Използване и правно основание

Заличаване на данните

Когато се регистрирате/създавате акаунт в нашия онлайн магазин 

Ние обработваме регистрационните данни за Вашия акаунт както са подадени в процеса на регистрация.   

 

Ако при това събираме допълнителни данни, те ще бъдат отбелязани като такива по избор и обработването им ще се основава на Вашето съгласие, както е посочено в член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. 

Данните се използват за изпълнението на договора, както се изисква от член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.  

Данните за Вашия акаунт се съхраняват, докато не го закриете чрез службата за обслужване на клиенти.  

Данните за акаунтите в онлайн магазините се съхраняват за сроковете, изисквани от местните закони.  

Когато правите покупка от нашия онлайн магазин 

Ние събираме информацията за Вашата покупка, например име на лицето за контакт, наименование на компанията, електронен адрес, адрес за фактуриране и доставка и начин на плащане. 

 

Когато получаваме Вашия електронен адрес във връзка с продажба/преговори за продажба на продукт или услуга, може да използваме същия за директен маркетинг на подобни наши стоки или услуги, освен ако сте възразили срещу обработването. Можете лесно да възразите срещу това обработване в момента на събиране на данните и чрез връзката за отписване, която присъства във всеки маркетингов имейл. 

Тези данни се използват за обработване на Вашата поръчка съгласно договора за покупка. 

 

Правното основание е договорът с нас и тъй като Вашата информация е необходима, за да Ви предоставим заявените продукти и услуги, както е описано в член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.  

 

Правното основание за обработването на данните е нашият легитимен интерес да бъдем в състояние да насърчаваме продажбата на нашите стоки или услуги в съответствие с член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.  

Данните за акаунтите в онлайн магазините се съхраняват за сроковете, изисквани от местните закони.. 

Когато сключите с нас договор (с електронни средства или другояче) 

Ние събираме информацията за Вашата покупка, например име на лицето за контакт, наименование на компанията, електронен адрес, адрес за фактуриране и доставка и начин на плащане. 

 

Когато получаваме Вашия електронен адрес във връзка с продажба/преговори за продажба на продукт или услуга, може да използваме същия за директен маркетинг на подобни наши стоки или услуги, освен ако сте възразили срещу обработването. Можете лесно да възразите срещу това обработване в момента на събиране на данните и чрез връзката за отписване, която присъства във всеки маркетингов имейл. 

Тези данни се използват за обработване на Вашата поръчка съгласно договора за покупка. 

Правното основание е договорът с нас и тъй като Вашата информация е необходима, за да Ви предоставим заявените продукти и услуги, както е описано в член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.  

 

Правното основание за обработването на данните е нашият легитимен интерес да бъдем в състояние да насърчаваме продажбата на нашите стоки или услуги в съответствие с член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.  

Данните за договора ще се съхраняват за срока на договорните отношения, като се отчитат категориите клиенти и сроковете за съхранение, изисквани от местните закони.  

Когато се абонирате за нашите информационни бюлетини или други маркетингови съобщения 

Ние събираме Вашите имена, електронни адреси и маркетингови предпочитания (ако е приложимо).  

 

Може да поискаме от Вас да приемете допълнително проследяване на информационните бюлетини, което ще ни позволи да разпознаваме кога отваряте бюлетина, като щраквате върху конкретна връзка в него.  

В допълнение към гореспоменатите данни, ние събираме още Вашия пълен IP адрес в момента на регистрация или потвърждение на бюлетина, както и копие от изпратеното от нас съобщение за потвърждение. 

Те се използват за доставка на информационните бюлетини на JDE и за да Ви информираме за оферти, продукти, събития и проучвания по електронна поща и платформи на социални медии. 

Правното основание е Вашето съгласие, което можете да оттеглите по всяко време, ИЛИ нашият легитимен интерес (ако е приложимо).  

 

Можете да се откажете или да възразите срещу това обработване чрез службата за обслужване на клиенти или връзката за отписване, която присъства във всеки имейл. 

 

При необходимост използваме тези данни като доказателство за Вашата регистрация за бюлетина.  

 

Правното основание за обработването на данните е нашият легитимен интерес да можем да се отчитаме, че бюлетинът се доставя законосъобразно, в съответствие с член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. 

Вашите данни и съгласие се съхраняват, докато оттеглите съгласието си и съгласно сроковете за съхранение, прилагани от JDE.  

Когато се свързвате с нас чрез службата за обслужване на клиенти  

Събираме Вашите имена, електронния адрес, информация за акаунта и друга информация, необходима за обработване на Вашето искане.  

 

Ако се свързвате с нас по телефона, може също да събираме записи на разговора с Вас, за което ще бъдете уведомени, с възможност да възразите.  

Когато се свързвате с нас във връзка с услуга или запитване за (преди) договор, данните Ви също ще се съхраняват в нашата система за Управление на връзките с клиентите. Правното основание е това, че обработването на данните Ви е необходимо, за да Ви предоставим заявените продукти и услуги, както е посочено в член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.  

Заличаваме данните Ви веднага след като престанат да бъдат необходими за по-нататъшна връзка или за договорните отношения с Вас и местните законови задължения за съхранението им бъдат изпълнени. 

 

За да възразите срещу обработването на Вашите данни в случай на обработване на основание на легитимен интерес ИЛИ за да оттеглите съгласието си за обработването на Вашите данни, посетете Центъра за предпочитания на JDE, щракнете на връзката за отписване в някой маркетингов имейл или се свържете с нас чрез електронните адреси, посочени в данните за компанията. 

 

2. Как обменяме и разкриваме лични данни 

Ние няма да споделяме, продаваме, предаваме или разпространяваме другояче Вашите Лични данни пред трети страни, освен когато:  

 • това се изисква по закон в съответствие с член 6, параграф 1, буква в) от ОРЗД; 
 • това се изисква за целите на Вашия договор в съответствие с член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД;  
 • третата страна действа като обработващ данни от наше име съгласно член 28 от ОРЗД, като съвместен администратор съгласно член 26 от ОРЗД или ако сте ни дали изрично съгласие да направим това съгласно член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД или член 49, параграф 1, буква а) от ОРЗД, според случая 

2.1. Предаване на данни 

Може да предадем Вашите данни поради правни причини или в случай на сливане или придобиване. В случай че компания на JDE или нейни активи бъдат придобити или се влеят в друга компания, включително поради несъстоятелност, ние ще споделим Вашите лични данни с нашите правоприемници.  

Ние ще разкрием пред трети страни Вашите лични данни също (i) в случай че това се изисква от приложим закон; (ii) в отговор на правно производство; (iii) в отговор на искане от компетентен правоприлагащ орган; (iv) за защита на нашите права, поверителност, безопасност или имущество, или на обществеността; или (v) с цел изпълнение на условията на договор или условията на нашия уебсайт. 

2.1.1. Всички предавания на лични данни ще се извършват в съответствие с приложимите разпоредби относно поверителността и при спазване на вътрешните политики на JDE.  

Предаване на доставчици на услуги: 

Ние използваме доставчици – трети страни, които предлагат или улесняват услуги от наше име, и споделяме Вашите Лични данни с тях, доколкото е необходимо за тези доставчици да изпълняват услугите си от наше име.   

- Обработка на плащания: използваме доставчици на платежни услуги, които да Ви фактурират за стоки и услуги и за обработка на кредитни карти: 

- Изпълнение на поръчки: използваме няколко компании за спедиция и доставка при изпълнението на поръчки в зависимост от продукта и мястото 

 - Обслужване на клиенти: използваме няколко доставчика на услуги за клиенти за улесняване на обслужването на клиенти; 

- Доставчик в облака за нашата система за УВК и външен доставчик за хостването на нашите уебсайтове; 

- Маркетинг и реклама: работим с медийни агенции, като Havas Media, които изпълняват нашите кампании в социалните медии и други рекламни кампании.    

Партнираме си с компании за реклама по интереси и също така използваме средства за определяне на идентичност, които ни помагат да разпознаваме клиентите си в нашите сайтове, в сайтовете на нашите партньори и техните магазини. Партнираме си също с мрежи за реклама и други доставчици на рекламни услуги („Доставчици на реклама“), които управляват реклама от наше име, и други несвързани компании в интернет. Някои от тези реклами могат да бъдат пригодени към Вашите интереси въз основа на информацията, събрана с течение на времето на сайтове на JDE или на несвързани уебсайтове.  

Политиките за поверителност на всички изброени са на разположение на фирмените им уебсайтове. JDE не носи отговорност за политиките на доставчиците – трети страни. 

2.2. Предаване извън ЕС и ЕИП 

Имайте предвид, че що се отнася до предаването на лични данни извън ЕС или Европейското икономическо пространство (ЕИП), има риск местните власти да осъществят достъп от съображения за защита на сигурността и контрол, без да Ви уведомят или да Ви позволят да предприемете правни действия. 

За да се осигури достатъчна защита на Вашите лични данни в този контекст, всички предавания на данни по-горе са уредени от подходящ правен механизъм за предаване, като решение за адекватното ниво на защита съгласно член 45 от ОРЗД или стандартните клаузи за защита на данните, приети от Европейската комисия съгласно член 46, параграф 2 буква в) от ОРЗД. 

Когато давате съгласие за предаване на Вашите данни съгласно член 49 от ОРЗД на наши доставчици и партньори (като Google, Facebook, YouTube) в САЩ, имайте предвид, че има риск от неразрешено обработване или достъп до Вашите данни от местните власти и че може да не сте в състояние да упражните ефикасно правата си в САЩ.  Можете да оттеглите съгласието си за това прехвърляне и обработване на данни по всяко време, като промените предпочитанията си за бисквитките си чрез нашия банер за бисквитки или чрез Центъра за предпочитания на JDE 

 

3. Реклама и маркетинг    

Ако имаме Вашето съгласие, при необходимост използваме Вашите лични данни за реклама, повторен маркетинг и (повторен) таргетинг.  Можем да изпращаме реклами до целеви партньорски уебсайтове и техните магазини и освен това използваме дигитални агенции, за да управляваме нашите рекламни кампании в социалните медии и другаде. 

Може да споделяме Вашите хеширани електронни адреси и други идентификатори, като име, място, телефонен номер и начин на поведение в интернет, с нашите маркетингови партньори, издатели и други доставчици на услуги – трети страни, за да си помогнем в насочването на нашите реклами към техните сайтове, приложения или социални мрежи.  Можем също да използваме тази услуга, за да стигнем до нови целеви групи от аудиторията, които са подобни на съществуващите клиенти въз основа на техни характеристики и други идентификатори.  

Аудитории по избор: Ние и нашите партньори може също да сравняваме демографска информация, включително интереси и социални контакти, за да сегментираме групи въз основа на автоматизирани съвременни техники за сравнение на приликите в техните профили. Този процес може да протича в реално време и сравнението може да става независимо какво устройство ползвате.   

Това се прави чрез качване на кодиран списък с клиенти към трета страна или чрез включване на технология за проследяване от трета страна на нашия уебсайт. Тогава третата страна съпоставя лицата, които фигурират както в нашите, така и в техните данни. Поради начина, по който работи този процес на съпоставяне, третата страна не може да прочете нашия кодиран списък с клиенти, ако вече не разполага с него. 

Ние използваме функционалностите за аудитории по избор на Facebook, Google, LinkedIn и други социални мрежи, за да сравняваме личните данни с данните за ползвателите на платформите, които социалната мрежа вече контролира, за да насочваме рекламите към съответните аудитории.  

JDE не може да влияе на съвременните процеси за съпоставяне или на това кои данни се оценяват от третата страна, за да се създадат тези референтни групи 

Можете да излезете от тези специфични аудитории, пиксели и подобни технологии чрез банера за бисквитки на нашия уебсайт, като използвате блокиращи рекламите програми на основата на браузъра или като променяте настройките си за поверителност във Вашите платформи за социални медии.  

Ако решите, че не желаете да получавате повече подобни съобщения на база аудитория по избор, можете да се откажете от абонамента, следвайки указанията, дадени във всяко подобно съобщение, или като коригирате настройките си за поверителност в съответната платформа на цифровата медия. 

   

Персонализиране (офлайн и онлайн). С Ваше съгласие (когато се изисква) можем да използваме Вашите лични данни (включително Вашите транзакции с JDE и интереси в интернет), за да анализираме Вашите предпочитания и навици и да предвиждаме нуждите Ви въз основа на нашия анализ на профила Ви, за подобряване и персонализиране на взаимодействието Ви с нашите уебсайтове и за да Ви представяме целенасочена реклама и съдържание. 

Можете да откажете обработването на Вашите лични данни за тази цел, като промените предпочитанията за бисквитките си чрез нашия банер за бисквитки или следвайки указанията, дадени във всяко подобно маркетингово съобщение. 

3.1. Реклама на свързани лица и партньори 

Ще използваме личните Ви данни, за да Ви изпращаме информация (например маркетингови съобщения или реклами) за нашите стоки и услуги и за тези на нашите партньори. Някои от тези съобщения или реклами са в уебсайтове на трети страни и/или в социални мрежи. Когато се изисква, ще искаме Вашето съгласие, преди да Ви изпращаме или показваме подобна информация, имейли или реклами.  

Можете да откажете съгласието си или да възразите против обработването на Вашите лични данни за тази цел, като промените предпочитанията за бисквитките си чрез нашия банер за бисквитки или следвайки указанията, дадени във всяко подобно маркетингово съобщение.  

Обработването с цел реклама или маркетинг, както е предвидено по-горе, може да се прави от свързани лица, партньори или други 3-ти страни, занимаващи се с маркетинг.  Някои от тези компании и 3-ти страни може да се намират в САЩ и други страни извън Европейския съюз (ЕС)/Европейското икономическо пространство (ЕИП).  За да се осигури достатъчна защита на Вашите лични данни в този контекст, всички предавания на данни по-горе са уредени от подходящ правен механизъм за предаване, като стандартните клаузи за защита на данните, приети от Европейската комисия съгласно член 46, параграф 2, буква в) от ОРЗД, решение за адекватното ниво на защита от Европейската комисия или Ваше съгласие в съответствие с член 49 от ОРЗД.  

Ако данните се обработват извън ЕС/ЕИП въз основа на Ваше съгласие (в съответствие с член 49, параграф 1, буква в) от ОРЗД), имайте предвид, че има риск от неразрешено обработване или достъп до Вашите данни от местните власти и че може да не сте в състояние да упражните ефикасно правата си.  Можете по всяко време да оттеглите съгласието си за подобно прехвърляне и обработване на данни, като промените предпочитанията си за бисквитките си чрез нашия банер за съгласие, достъпен чрез , или чрез Центъра за предпочитания на JDE. 

 

Допълнителна информация за обработването и насочването на рекламните бисквитки и тракери се съдържа в нашия раздел относно бисквитките по-долу или в Политиката за поверителност на съответния доставчик.  

 

4. Срокове за съхранение 

Освен когато в настоящата политика е посочено друго, ние ще заличаваме Вашите лични данни, ако те престанат да бъдат необходими за съответните цели на обработването и няма правни пречки за това. 

 

5. Бисквитки 

Как да управлявате предпочитанията си за бисквитките ИЛИ да оттеглите съгласието си 

Можете по всяко време да оттеглите съгласието си или да възразите („изключите“) поставяне на каквито и да било бисквитки, като коригирате настройките си за бисквитките чрез Вашия банер за съгласие, който е достъпен чрез .  

5.1. Бисквитки и технологии за проследяване 

JDE и нашите партньори – трети страни използват бисквитки и подобни технологии като пиксели, тагове, уеб маяци и подобни технологии („бисквитки“) и други идентификатори, за да Ви предложим най-доброто възможно обслужване и за оптимизиране на работата на нашия уебсайт. Тези бисквитки може също да ни помогнат да запаметяваме Вашите предпочитания, да осмисляме взаимодействията с потребителите, а също и да персонализираме нашия уебсайт и маркетингови послания.  

Имайте предвид, че използването на съдържание и функции на трети страни може да доведе до това данните Ви да бъдат обработвани извън ЕС или ЕИП. В някои страни, например САЩ, има риск местните власти да осъществят достъп от съображения за защита на сигурността и контрол, без да Ви уведомят или да Ви позволят да предприемете правни действия. 

Когато използваме доставчици или работим с трети страни без адекватно равнище на защита и Вие давате съгласието си за обработването, предаването в тази страна извън ЕС/ЕИП става въз основа на член 49, параграф 1, буква а) от ОРЗД. 

Повече информация как бисквитките се използват от нас или от нашите партньори – трети страни и/или от доставчиците, с които работим, можете да получите от раздела за информация за бисквитките по-долу. 

5.2. Информация за бисквитките 

Актуална информация за бисквитките и съответните доставчици е посочена в банера за бисквитките.   

5.2.1. Строго необходими бисквитки 

Тези бисквитки са необходими, за да може уебсайтът да функционира, и не могат да бъдат изключени във Вашите системи. Те обикновено се поставят само в отговор на предприети от Вас действия, които представляват заявки за услуги, като въвеждане на Ваши предпочитания за поверителност, влизане в системата или попълване на формуляри. Можете да настроите браузъра си да блокира или да Ви предупреждава за тези бисквитки, но някои части от сайта Ви ще спрат да работят.  

Тези бисквитки обикновено не съхраняват лични данни. По изключение, ако тези бисквитки позволяват лична препратка, обработването се основава на легитимен интерес.  

 

Бисквитка/ Доставчик

Цел

Срок за съхранение

Равнище на защита на данните 

One Trust  

Програма за управление на съгласия 

Данните се съхраняват 1 година или по-кратко, ако бисквитките се изтриват от устройството или съгласието бъде оттеглено. 

Обработване в рамките на ЕС/ЕИП  

Google USA 

Предоставяне на Google Tag Manager, което улеснява управлението на тагове за проследяване, анализи на сайтове, повторен маркетинг и др.  

Google Tag Manager не събира, не съхранява и не споделя информация за посетители.  

Не осигурява адекватно равнище на защита на данните. Данните се предават на основание на член 49, параграф 1 от ОРЗД. 

 

5.3. Функционални бисквитки 

Функционалните бисквитки позволяват на нашия уебсайт да запаметява Вашия избор, да улеснява действията Ви и да подобрява скоростта на реакция, като съхранява често ползвана информация. Те помагат например да се запаметят предпочитанията Ви за показване на дисплея (например език, размер на шрифта), съдържанието на кошницата Ви за пазаруване, съхраняват данните Ви за влизане, помагат за най-добро напасване на уебсайта за Вашето устройство или за запомняне на термин за търсене или филтър, който сте ползвали.  Може да изберете да не разрешавате някои от тези бисквитки; това обаче може да повлияе на взаимодействието Ви със сайта и услугите, които можем да Ви предложим. 

Правното основание е Вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД или нашият легитимен интерес, ако е приложимо. 

 

Бисквитка/ Доставчик

Цел

Срок за съхранение

Равнище на защита на данните

Amazon 

AWSALBCORS 

Тази бисквитка се управлява от AWS и се използва за балансиране на натоварването. 

7 дни 

Бисквитките AWSALB са кодирани и не съдържат информация, която може да бъде идентифицирана лично. 

Amazon 

AWSALB 

Изравнител на натоварването на приложението AWS ELB 

7 дни 

Бисквитките AWSALB са кодирани и не съдържат информация, която може да бъде идентифицирана лично. 

 

5.4. Аналитични бисквитки  

Тези бисквитки събират обобщена информация за това как ползвате нашия уебсайт. Ние ги използваме за уеб анализи, за разпознаване и преброяване на редовни посетители, за подобряване на офертите ни онлайн, както и за изпробване на различни идеи за оформление за конкретни страници. Тези бисквитки ни помагат да определим доколко е ефективна рекламата ни и да направим маркетинга си по-целенасочен, както и да подобрим начина, по който взаимодействате с нас.  

Това може да се осъществи, когато имаме възможност да съхраняваме временни бисквитки и/или такива само за отделни сеанси на Вашето терминално устройство, което ни позволява да разпознаем Вашия браузър или устройство (например пръстов отпечатък на браузъра или Вашия пълен IP адрес).  

Правното основание за тази обработка на данни е Вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД, ако сте дали съгласието си чрез нашия банер за съгласие, достъпен чрез  

Когато се допуска от националното право, това обработване на данни се извършва въз основа на нашите легитимни интереси съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД или други приложими местни разпоредби.  Можете да изключите това обработване във всеки момент чрез нашия банер за бисквитки. 

Някои от тези аналитични бисквитки може да са поставени от компании – трети страни, намиращи се в САЩ, както е посочено в таблицата по-долу. Когато давате съгласие за предаване на Вашите данни (съгласно член 49 от ОРЗД) на наши доставчици и партньори (като Google, Facebook, YouTube) в САЩ, имайте предвид, че има риск от неразрешено обработване или достъп до Вашите данни от местните власти и че може да не сте в състояние да упражните ефикасно правата си в САЩ.  Можете да оттеглите съгласието си за това прехвърляне и обработване на данни по всяко време, като промените предпочитанията си за бисквитките си чрез нашия банер за бисквитки или чрез Центъра за предпочитания на JDE (само за клиенти на дребно).  

 

Доставчик – трета страна

Инструменти

Максимален срок за съхранение

Равнище на защита на данните

Google Ireland Limited/ Google LLC (USA) 

Google Analytics 

26 месеца 

Не осигурява адекватно равнище на защита на данните. Данните се предават на основание на член 49, параграф 1, буква а) от ОРЗД. 

Hotjar Ltd. 

Hotjar 

12 месеца  

Не осигурява адекватно равнище на защита на данните. Данните се предават на основание на член 49, параграф 1, буква а) от ОРЗД. 

 

5.5. Рекламни бисквитки и технологии за проследяване 

Използваме тези бисквитки, за да Ви показваме подходящи реклами въз основа на профила на интересите Ви. Те могат да бъдат инсталирани чрез нашия сайт от партньорите ни. Рекламните бисквитки не съхраняват пряко лична информация, а разчитат на еднозначна идентификация на Вашия браузър и интернет устройство. Ако не допускате тези бисквитки, достигащите до Вас реклами няма да бъдат целенасочени. 

Правното основание за това обработване на данни е Вашето съгласие, което можете да оттеглите по всяко време в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.  

Ние използваме също технологии за проследяване на активността на посетителите на различни устройства, в помощ на маркетинговите ни анализи, създаваме избрани аудитории и Ви показваме целенасочени реклами на други уебсайтове въз основа на посещенията Ви на нашите уебсайтове.   

Не носим отговорност за неизпълнение от трета страна на искания за изключване. 

Какво означава проследяване на активността на посетителите на различни устройства? 

Ако се включите към доставчик – трета страна с Вашите потребителски данни, съответните характеристики за идентификация на различни браузъри и крайни устройства могат да бъдат свързани помежду си. Например ако доставчикът – трета страна е създал уникален идентификатор за всеки лаптоп, настолен персонален компютър, смартфон или таблет, който ползвате, тези индивидуални идентификатори могат да бъдат свързани помежду си веднага след като се включите към услуга на трета страна, която ползва данните Ви за влизане. Това позволява на третата страна да насочва нашите рекламни кампании към повече устройства. 

 

Поведенческа реклама  

Използваме и технологии, за да разберем и определим Вашия интерес към нашите продукти/да следим Вашия интерес към нашите продукти. Може да ги използваме, за да осмислим какво най-много Ви привлича, с цел да направим офертите си възможно най-подходящи. Това може да включва поведението при търсене, за да се създават реклами с препоръки за продукти, които според нас са най-добре свързани с нещата, разглеждани от Вас на нашия уебсайт. След това тези реклами се поднасят/показват на други уебсайтове, които може да посещавате – обикновено за новини, видеоматериали и блогове. Този процес се нарича поведенческа реклама и макар рекламите да изглеждат индивидуално пригодени за Вас, данните се основават на анонимизирани аналитични данни и сведения, които се съхраняват временно. 

Някои от тези бисквитки и технологии могат да бъдат поставяни от компании – трети страни, намиращи се в САЩ, както е показано в таблицата по-долу. Когато давате съгласие за предаване на Вашите данни (съгласно член 49 от ОРЗД) на наши доставчици и партньори (като Google, Facebook, YouTube) в САЩ, имайте предвид, че има риск от неразрешено обработване или достъп до Вашите данни от местните власти и че може да не сте в състояние да упражните ефикасно правата си в САЩ.  Можете да оттеглите съгласието си за това прехвърляне и обработване на данни по всяко време, като промените предпочитанията си за бисквитките си чрез нашия банер за бисквитки или чрез Центъра за предпочитания на JDE. 

 

Доставчик – трета страна

Инструменти

Цел

Максимален срок за съхранение

Равнище на защита на данните

Facebook (САЩ и/или Ирландия) 

Избрана аудитория на Facebook 

Позволява ни да проследяваме действията на хората на нашите уебсайтове, за да създаваме аудитории във Facebook, да създаваме таргет групи и да намираме нови потенциални клиенти/аналози. 

Максималният срок, през който субектите на данни ще се намират в дадена Избрана аудитория от нашия уебсайт или мобилно приложение, е 180 дни. След 180 дни субектите на данни, които са се намирали в Избрана аудитория от нашия уебсайт, ще бъдат извадени от нея, освен ако не посетят повторно например уебсайта или мобилното приложение. 

Не осигурява адекватно равнище на защита на данните. Данните се предават на основание на член 49, параграф 1, буква а) от ОРЗД. 

Google LLC (САЩ) 

Аудитории на DoubleClick Floodlight/DoubleClick/GA 

DoubleClick Floodlight ни позволява да проследяваме и съобщаваме за новите привлечени — действия на потребителите, които идват на нашия сайт, след като са видели и щракнали върху реклами — и да отчитаме ефективността на кампаниите. 

 

DoubleClick ни позволява да оптимизираме рекламите спрямо поведение на сайта, характеристики на ползвателите и интерес към цифровите реклами. То помага да се управляват цифрови кампании на различни уебсайтове и мобилни устройства. 

 

Аудиториите на GA ни позволяват да създаваме аудитории в Google Analytics за нуждите на повторния маркетинг и за достигане до хора, които по-рано са били ангажирани с нашите продукти/услуги. 

IP адресите се анонимизират след 9 месеца, а данните в бисквитките – след 18 месеца. 

Не осигурява адекватно равнище на защита на данните. Данните се предават на основание на член 49, параграф 1, буква а) от ОРЗД. 

YouTube/Google (САЩ) 

Доставка на съдържание  

YouTube е платформа за хостване и обмен на видеоматериали, която е собственост на Google. YouTube събира данни за потребителите чрез видеоматериали, включени в уебсайтове, които се обединяват с данни от профили от други услуги на Google за представяне на целенасочени реклами към посетителите на интернет в широк кръг собствени и други уебсайтове. 

IP адресите се анонимизират след 9 месеца, а данните в бисквитките – след 18 месеца. 

Не осигурява адекватно равнище на защита на данните. Данните се предават на основание на член 49, параграф 1, буква а) от ОРЗД. 

YouTube/Google (САЩ) 

VISITOR_INFO1_LIVE 

Тази бисквитка се използва като уникален идентификатор за проследяване на гледането на видеоматериали. 

180 дни 

Не осигурява адекватно равнище на защита на данните. Данните се предават на основание на член 49, параграф 1, буква а) от ОРЗД. 

YouTube/Google (САЩ) 

YSC 

YouTube е платформа за хостване и обмен на видеоматериали, която е собственост на Google. YouTube събира данни за потребителите чрез видеоматериали, включени в уебсайтове, които се обединяват с данни от профили от други услуги на Google за представяне на целенасочени реклами към посетителите на интернет в широк кръг собствени и други уебсайтове. 

За сесията 

Не осигурява адекватно равнище на защита на данните. Данните се предават на основание на член 49, параграф 1, буква а) от ОРЗД. 

Teads Altice International Sarl 

Реклама  

Teads е платформата, която служи за филтриране на подаваните реклами съобразно профила на потребителя, например по негови интереси, местоположение, използвано устройство или съдържание на страница, и за предотвратяване на многократно показване на една и съща реклама до един и същ посетител на уебсайта.  

12 месеца 

Адекватно – Доставчик от ЕС  

Yotpo Ltd. САЩ  

Yotpo  

Рейтинги и прегледи 

Неограничен 

Не осигурява адекватно  

равнище на защита на данните. Данните се предават на основание на член 49, параграф 1, буква а) от ОРЗД. 

 

6. Вградени видеоклипове 

На нашите уебсайтове вграждаме видеоклипове, които не се хостват на нашите сървъри. За да гарантираме, че достъпът до нашите уебсайтове, съдържащи вградени видеоклипове, не води автоматично до изтегляне на съдържание на трети страни, ние показваме само хоствани на място изображения за предварителен преглед на вградени видеоклипове като първа стъпка. По този начин доставчикът – трета страна не получава никаква информация. 

Едва след като щракнете върху изображението, съдържанието от доставчика – трета страна се изтегля. Това дава на третата страна информация, че сте осъществили достъп до нашия сайт и с ползването данните, които се изискват технически за тази цел. Освен това тогава доставчикът – трета страна има възможност да приложи технологии за проследяване. Ние не можем да влияем върху последващото проследяване на данните от доставчика – трета страна. Като щраквате върху изображението за предварителен преглед, Вие ни давате съгласието си да изтеглим съдържание от доставчика – трета страна. 

Включването се основава на Вашето съгласие в съответствие член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД, при условие че сте ни дали съгласието си чрез щракването върху изображението за предварителен преглед. Имайте предвид, че вграждането на много видеоклипове води до това данните Ви да бъдат обработвани извън ЕС или ЕИП. В някои страни, например САЩ, има риск местните власти да осъществят достъп от съображения за защита на сигурността и контрол, без да Ви уведомят или да Ви позволят да предприемете правни действия. Когато използваме доставчици от трети страни без адекватно равнище на защита и Вие давате съгласието си, предаването в тази страна става въз основа на член 49, параграф 1, буква а) от ОРЗД. 

 

Доставчик – трета страна

Равнище на защита на данните

Оттегляне на съгласие

YouTube/Google (САЩ) 

Не осигурява адекватно равнище на защита на данните. Данните се предават на основание на член 49, параграф 1, буква а) от ОРЗД. 

Ако щракнете върху изображението, съдържанието от доставчика – трета страна се изтегля незабавно. 

За да оттеглите съгласието си, променете настройките си чрез нашия банер съгласно раздел 3 по-горе.  

Vimeo (САЩ) 

Не осигурява адекватно равнище на защита на данните. Данните се предават на основание на член 49, параграф 1, буква а) от ОРЗД. 

Ако щракнете върху изображението, съдържанието от доставчика – трета страна се изтегля незабавно. 

За да оттеглите съгласието си, променете настройките си съгласно раздел 3 по-горе. 

 

7. Код за сигурност Captcha 

За да предпазим нашите интернет формуляри от автоматизирани заявки, ние използваме системата Google reCAPTCHA, създадена от Google LLC. При функцията Captcha от Вас може да бъде поискано да изпълните конкретна задача или да щракнете на определени полета за отметки. Реакцията на потребителя в този контекст – и движенията на мишката при необходимост – се използват, за да се определи дали реакцията е човешка или на автоматизирана програма. 

Тъй като функцията Captcha се предоставя от трета страна, изобразяването на Captcha ще доведе до изтегляне на съдържание на трета страна. Това дава на третата страна информация, че сте осъществили достъп до нашия сайт и с ползването данните, които се изискват технически за тази цел. Ние не можем да влияем върху последващото проследяване на данните от доставчика – трета страна. 

Правното основание за това обработване е Вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД. Вие давате съгласието си, като използвате нашите интернет формуляри, които са защитени от reCAPTCHA. На тези страници се изобразява съответен индикатор. 

Имайте предвид, че използването на функцията Captcha може да доведе до това данните Ви да бъдат обработвани извън ЕС или ЕИП. В някои страни има риск местните власти да осъществят достъп от съображения за защита на сигурността и контрол, без да Ви уведомят или да Ви позволят да предприемете правни действия. Когато използваме доставчици от трети страни без адекватно равнище на защита и Вие давате съгласието си, предаването в тази страна става въз основа на член 49, параграф 1, буква а) от ОРЗД. 

 

8. Обработване на данни от социални медии 

8.1. Добавки 

Може да включим използване на добавки за социални медии като Facebook, Twitter, Instagram и YouTube на нашия уебсайт. От съображения за защита на данните обаче ние включваме тези добавки за социални медии само в неактивирана форма. Поради това, когато посещавате наши уебсайтове, към услуги на социални медии не се предават данни, освен ако не активирате съответната добавка, като щракнете върху изображението за предварителен преглед или на иконата, свързана към желаната платформа на социална медия.  

Ако щракнете върху добавка, платформата на социалната медия получава информация за посещението Ви на нашите уебсайтове. Това става независимо дали сте регистрирали акаунт в съответната услуга на социална медия. Ако сте влезли, данните могат да бъдат пряко предадени към Вашия профил в социалната медия. Те могат да използват тази информация и за създаване на потребителски профили въз основа на Вашите данни и да ги използват за персонализирана реклама. 

JDE не носи отговорност за политиките и/или практиките на трети страни във връзка с поверителността. Когато активирате или се свързвате с друг уебсайт или платформа, следва да прочетете политиката във връзка с поверителността на този уебсайт или платформа.  

Правното основание за това включване е Вашето съгласие в съответствие с член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД, ако сте ни дали съгласието си чрез щракването върху изображението за предварителен преглед. Имайте предвид, че включването на много социални добавки води до това данните Ви да бъдат обработвани извън ЕС или ЕИП. В някои страни има риск властите да осъществят достъп до данните от съображения за защита на сигурността и контрол, без да Ви уведомят или да Ви позволят да обжалвате.  

Когато използваме доставчици от трети страни без адекватно равнище на защита и Вие давате съгласието си, предаването в тази страна става въз основа на член 49, параграф 1, буква а) от ОРЗД. 

Ако не желаете повече личните Ви данни да бъдат обработвани от активираните добавки за социални медии, можете да избегнете обработване в бъдеще, като не щраквате върху изображението за предварителен преглед или иконата на съответната Социална добавка. 

 

8.2. Страници в социални медии 

JDE, в допълнение към доставчика на платформа на социалната медия (доставчик на платформа), е съвместно отговорна като администратор за дейностите по обработване във връзка с Вашите данни. В това отношение основно доставчикът на платформа определя целите и средствата на дейностите по обработване, на които ние можем да влияем само в ограничена степен. Доколкото можем да упражним влияние или да определим параметрите на обработването на Вашите лични данни, ние, в рамките на възможностите си, ще предприемем мерки, за да гарантираме, че доставчикът на платформа обработва Вашите данни съгласно приложимите регламенти за защита на данните. 

Ние ползваме следните сайтове на социални медии: 

- Twitter: [https://twitter.com/  

- Facebook: [https://www.facebook.com/ 

Jacobs | Facebook 

Nova Brasilia | Facebook 

SENSEO BG | Facebook 

- YouTube: [https://www.youtube.com/user/ 

Jacobs Bulgaria - YouTube 

Senseo България - YouTube 

- Pinterest: [https://www.pinterest.com/ 

- Instagram: [https://www.instagram.com 

SENSEO Bulgaria (@senseo_bg) • Instagram photos and videos 

Jacobs Bulgaria (@jacobs_bulgaria) • Instagram photos and videos 

L'OR Espresso Bulgaria (@lorespressobg) • Instagram photos and videos 

- Snapchat: https://www.snap.com 

- LinkedIn: https://www.linkedin.com 

- TikTok: https://www.tiktok.com 

 

Някои от тези платформи на социални медии се намират извън ЕС или ЕИП и поради това има риск власти извън ЕС или ЕИП да осъществят достъп до Вашите данни от съображения за защита на сигурността и контрол, без да Ви уведомят или да Ви позволят да обжалвате. Когато използваме доставчици от трети страни без адекватно равнище на защита и Вие давате съгласието си за обработването, предаването в тази страна става въз основа на член 49, параграф 1, буква а) от ОРЗД. 

8.2.1. Обработване на данни от социални медии 

Данните, които предоставяте пряко на нашите страници в социалните медии, като коментари, видеоклипове, снимки, харесвания, туитове и други, се публикуват от платформата на социалната медия. Обработването от нас е на основание на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД, а именно обработване за целите на наш легитимен интерес. 

Като част от това обработване ние можем: 

 • да се свързваме с Вас чрез платформата на социалната медия; 
 • да споделяме Ваше съдържание на всяка от нашите страници в социалните медии, както и на нашия уебсайт; 
 • да ви позволим да участвате в състезания и/или томболи. 

 

8.2.2. Обработване на данни от доставчика на платформа на социална медия 

На нашите уебсайтове ние използваме няколко платформи и функционалности на социални медии. По-конкретно, използваме Facebook Connect, представляващо приложение с едно абониране, което позволява на потребителите да взаимодействат на други уебсайтове чрез техните акаунти във Facebook.  

Доставчикът на платформа на социална медия използва методи за проследяване в интернет. Проследяването в интернет може да се извършва също независимо дали сте влезли или регистрирани в платформа на социална медия. За съжаление, не можем да влияем на методите за проследяване в интернет на платформата на социалната медия. 

Имайте предвид, че доставчикът на платформа може да използва Вашия профил и поведенчески данни, за да оценява, наред с други неща, Вашите навици, лични отношения и предпочитания. Не можем да влияем върху обработването на Вашите данни от доставчика на платформа. 

Моля, прегледайте политиката за поверителност на доставчика на платформа за повече информация относно целта и обхвата на събирането и анализа на данните, предприети от социалната мрежа, както и относно възможностите да променяте настройките и да защитите поверителността си. 

 

9. Сигурност на данните 

Прилагаме технически и организационни мерки за възможно най-цялостна защита на личните Ви данни от неупълномощен достъп. Тези мерки включват процедури по криптиране на нашите страници в интернет. Вашите данни се прехвърлят от Вашия компютър на нашия сървър и обратно по интернет, като се използва криптиране TLS. 

Можете да видите това чрез символа за заключване в лентата за състоянието на Вашия браузър и реда за адреса, започващ с https://. 

 

10. Вашите права като субект на данни 

ОРЗД Ви дава определени права като субект на данни, включително: 

Права

Пояснения

Право на достъп (член 15 от ОРЗД) 

Имате право да получите потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас; ако това е така, имате право да получите достъп до данните и информацията, посочена в член 15 от ОРЗД. 

Право на коригиране (член 16 от ОРЗД) 

Имате право на коригиране на неточните лични данни, свързани с Вас и, като се имат предвид целите на обработването, имате право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация без забавяне. 

Право на изтриване (член 17 от ОРЗД) 

Имате правото да поискате изтриване на свързаните с Вас лични данни без ненужно забавяне, когато е приложимо някое от основанията, посочени в член 17 от ОРЗД: 

Право на ограничаване на обработването (член 18 от ОРЗД) 

Имате правото да изискате ограничаване на обработването, ако е изпълнено някое от условията, посочени в член 18 от ОРЗД, т.е. ако сте възразили срещу обработването.  

Право на преносимост на данните (член 20 от ОРЗД) 

В някои случаи, които са подробно изброени в член 20 от ОРЗД, имате право да получите личните данни, които Ви засягат, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или да поискате тези данни да бъдат прехвърлени на трета страна. 

Право да оттеглите съгласието си (член 7 от ОРЗД) 

Ако обработването на данните се извършва въз основа на Вашето съгласие, имате право да оттеглите съгласието за ползване на Вашите лични данни по всяко време в съответствие с член 7, параграф 3 от ОРЗД. Имайте предвид, че оттеглянето има действие само занапред. Обработването, което е извършено преди оттеглянето, не се засяга. 

Право на възражение (член 21 от ОРЗД) 

Ако данни се събират на основание на член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД (обработване на данни за целите на нашите легитимни интереси) или на основание на член 6, параграф 1, буква д) от ОРЗД (обработване на данни с цел изпълнение на задача от обществен интерес или при упражняване на официални правомощия), имате право по всяко време да възразите срещу обработването на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, Тогава ние ще прекратим обработването на личните данни, освен ако не се докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат преимущество пред Вашите интереси, права и свободи или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции. 

Право на подаване на жалба до надзорен орган (член 77 от ОРЗД) 

Съгласно член 77 от ОРЗД имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако считате, че обработването на лични данни нарушава разпоредбите на регламента за защита на данните. Жалбата може по-конкретно да бъде подадена до държавата членка на обичайното Ви местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение. 

 

Упражняване на Вашите права 

Можете да упражните гореописаните права, като се свържете с нас чрез координатите за връзка, посочени в данните за компанията на нашия уебсайт или чрез privacy@JDEcoffee.com. 

Можете също да се свържете с нашата служба за клиенти или потребители чрез местния телефонен номер и местния адрес на електронна поща, предоставени на уебсайта. 

 

11. Координати за връзка с нашето длъжностно лице по защита на данните 

Нашето Глобално длъжностно лице по съответствието и външното длъжностно лице по защита на данните са на разположение, за да Ви предоставят допълнителна информация относно защитата на данните.   

Глобално длъжностно лице по съответствието на JDE   
privacy@JDEcoffee.com    

FIRST PRIVACY GmbH,   
Konsul-Smidt-Str. 88,  
28217 Бремен, Германия  
www.first-privacy.com  
office@first-privacy.com