Съвместимост

От L'OR създадохме алуминиеви капсули съвместими с Nespresso®* кафе машини. Изключение правят модел U®*, Umilk®*, Expert®*, Expert&Milk®*, Prodigio®* и Prodigio&Milk®*, закупени след 25-ти Юли, 2016. Търговски марки на трета страна, която не е свързана с Jacobs Douwe Egberts.